For bedrifter

Tjenester for bedrifter.

Forskning viser at naprapati som bedriftshelse-tjeneste reduserer sykefraværet og øker arbeidsmoralen. Ønsker du som bedriftsleder å øke produktiviteten, arbeidsmoralen og redusere sykefraværet?

Sykefravær:

  • 58 % av alt sykefravær skyldes nerve-, muskel- og skjelettlidelser.
  • Totalt er ca 7,4 % sykemeldt til enhver tid (første kvartal 2007).
  • Akutt lumbago/ryggsmerter gir i snitt 40 dager sykemelding.
  • Dersom en person er sykemeldt i mer enn 8 uker, så er det kun 50 % sjanse for å komme tilbake i samme jobb.
  • Nerve-, muskel- og skjelettlidelser fører til 14 dager sykemelding og hvile i over 90 % av tilfeller.

Hva koster det bedriften å ha en ansatt sykemeldt én dag?

Sykefraværet utgjør en større kostnad for norske bedrifter enn mange kanskje tror. En undersøkelse SINTEF har gjort for NHO viser at en ansatt som er borte fra jobben koster gjennomsnittlig 1900 kroner pr sykedag.

Forskning viser at rask tilgang til undersøkelse og behandling for personer med akutte og subakutte ryggsmerter reduserer sykefraværet med 35 prosent. (Spine, vol 30, nr. 11/2005, pp 1235-1241).

Tidlig intervensjon og individuell aktiv behandling er betraktelig mer kostnadseffektivt enn informasjon og rådgivning.

Besparelser for din bedrift:

  • Bedrift med 10 ansatte vil ved å redusere sykefraværet med 30 % spare ca 131.000,-
  • Bedrift med 50 ansatte vil ved å redusere sykefraværet med 30 % spare ca 655.500,-
  • Bedrift med 100 ansatte vil ved å redusere sykefraværet med 30 % spare ca 1.311.000,-

På stort sett alle arbeidsplasser finnes det personer som har en eller annen form for belastningsskade, for eksempel hodepine, stiv nakke, musearm eller ryggplager. Disse plagene fører til mindre effektivitet og dårligere arbeidsmiljø.

Ved avtale med meg kommer jag til din bedrift og hjelper med: 

• Behandling av personer med belastningslidelser. 
• Førebyggende muskel behandling. 
• Finne årsaken til plagene. 
• Informasjon angående forebyggende tiltak.

 

Ulike løsninger:

• Bedriften betaler for behandlingene. 
• Bedriften subsidierer deler av behandlingene. 
• De ansatte betaler behandlingene selv, men kan få behandling i arbeidstiden.